Python >> Python tutoriál >  >> Python

Vytvořte funkci pro kontrolu EVEN nebo ODD v Pythonu

V níže uvedeném programu – vytváříme funkci s názvem „CheckEvenOdd() ", přijme číslo a vrátí "SUDÉ" pokud je číslo SUDÉ nebo vrátí "LICHÉ" pokud je číslo LICHÉ.

# Python function to check EVEN or ODD
def CheckEvenOdd(num): 
 if (num % 2 == 0): 
  print(num," is EVEN")
 else: 
  print(num," is ODD")
 
# main code
CheckEvenOdd(11) 
CheckEvenOdd(22) 
CheckEvenOdd(33)
CheckEvenOdd(44)

Výstup

11 is ODD
22 is EVEN
33 is ODD
44 is EVEN