Python >> Python tutoriál >  >> Python

Jednoduchý Python program pro sčítání dvou čísel

Napište jednoduchý Pythonský program pro sečtení dvou čísel a hodnot s plovoucí desetinnou čárkou pomocí aritmetických operátorů s příkladem.

Jednoduchý program Python pro sečtení dvou čísel

Tento příklad umožňuje uživateli zadat dvě hodnoty typu řetězec. Dále tento program Python sečte tato dvě čísla a přiřadí součet k proměnné sum.

# Python Program perform addition of Two numbers
number1 = input(" Please Enter the First Number: ")
number2 = input(" Please Enter the second number: ")

# Using arithmetic + Operator
sum = float(number1) + float(number2)
print('The sum of {0} and {1} is {2}'.format(number1, number2, sum))

Python s přidáním dvou čísel na výstup

 Please Enter the First Number: 22
 Please Enter the second number: 44
The sum of 22 and 44 is 66.0

V tomto jednoduchém pythonovském programu pro přidání dvou čísel následující příkazy požadují od uživatele zadání dvou celých čísel a uloží uživatelem zadané hodnoty do proměnných číslo 1 a číslo 2

number1 = input(" Please Enter the First Number: ")
number2 = input(" Please Enter the second number: ")

V dalším řádku jsme použili aritmetické operátory „+“ k sečtení čísel 1 a čísla 2 a poté jsme tento součet přiřadili k součtu.

Z níže uvedeného prohlášení můžete pozorovat, že jsme použili typ float k převodu uživatelských vstupních hodnot na float.

Je to proto, že ve výchozím nastavení budou uživatelem zadané hodnoty řetězcového typu. A pokud použijeme operátor + mezi dvěma hodnotami řetězce, python tato dvě čísla spojí místo toho, aby je přidal

sum = float(number1) + float(number2)

Následující tiskový příkaz Pythonu vypíše proměnnou součtu jako výstup (22 + 44 =66).

print('The sum of {0} and {1} is {2}'.format(number1, number2, sum))

Tento pythonovský program pro přidání dvou čísel fungoval dobře při přidávání dvou kladných celých čísel. Co takhle přidat kladné a záporné celé číslo? Uvidíme

Sčítání dvou čísel Příklad 2

Fungovalo to dobře i se zápornými čísly!. Alternativní způsob, jak napsat výše uvedený pythonový program pro sčítání dvou čísel, je:

number1 = float(input(" Please Enter the First : "))
number2 = float(input(" Please Enter the second : "))

# Using arithmetic + Operator 
sum = number1 + number2
print('The sum of {0} and {1} is {2}'.format(number1, number2, sum))
 Please Enter the First : 25
 Please Enter the second : 91
The sum of 25.0 and 91.0 is 116.0

POZNÁMKA:Výše ​​uvedený jednoduchý program omezí uživatele, nebude zadávat hodnoty řetězce jako vstup


Předchozí příspěvek