Python >> Python Program >  >> Python

Selleri:varför behöver jag en mäklare för periodiska uppgifter?

Selleriarkitekturen är utformad för att skala och distribuera uppgifter över flera servrar. För sajter som din kan det vara en överdrift. Kötjänst behövs i allmänhet för att underhålla uppgiftslistan och signalera status för avslutade uppgifter.

Du kanske vill ta en titt i Huey istället. Huey är småskalig selleri "klon" som bara behöver Redis som ett externt beroende, inte RabbitMQ. Den använder fortfarande Redis kömekanism för att rada uppgifterna i kön.

Det finns också Advanced Python-schemaläggare som inte ens behöver Redis, men som kan hålla tillståndet för kön i minnet under pågående.

Alternativt om du har mycket små mängder periodiska uppgifter, inga fördröjda uppgifter, skulle jag bara använda Cron och rena Python-skript för att köra uppgifterna.


Som Selleri-dokumentationen förklarar:

Selleri kommunicerar via meddelanden, vanligtvis med hjälp av en mäklare för att medla mellan kunder och arbetare. För att initiera en uppgift lägger en klient till ett meddelande i kön, som mäklaren sedan levererar till en arbetare.

Du kan använda din befintliga MongoDB-databas som mäklare. se Använda MongoDB.


Tidigare inlägg